DE MECENAAT VAN DE AMBACHTEN

EEN SAMENWERKING TUSSEN HISTORISCHE WOONSTEDEN
EN
DE UNIE DER AMBACHTSLIEDEN VAN HET PATRIMONIUM (UAP)

Gesteund door Mad’in Europe

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
Promoten van de waardevolle deskundigheid van ambachtslieden en restaurateurs.
Vakbekwaamheid, ambachtelijke expertise en knowhow verdienen het bekend, gewaardeerd en doorgegeven te worden. Ons erfgoed wordt vaak onderworpen aan methodes die te weinig rekening houden met de basismaterialen van het goed en de oorspronkelijke technieken.

Opstarten van een dialoog tussen de verschillende partijen betrokken
bij het onderhoud en de restauratie van het patrimonium:
Ambachtslui en restaurateurs, eigenaars, architecten en kunsthistorici, mandatarissen en erfgoedambtenaren uit de 3 gewesten.
De dialoog moedigt het uitwisselen van standpunten aan en werkt ruimer inzicht in de globaliteit van projecten en meer complete en harmonische restauraties in de hand.

CONCREET

Verscheidene ambachtslieden van de UAP stellen voor om belangeloos prestaties van maximaal 40 uur uit te voeren voor specifiek omschreven restauratiewerken aan een niet beschermd erfgoed, en lid van Historische Woonsteden en Tuinen van België. Hierbij de geselecteerde disciplines voor 2022:
– Stucwerk door Michel Ciselet (=>in kasteel van Scry te Mettet)
– Meubelcreatie door Emmanuel Henry de Frahan, (=> in Huis Cauchie te Brussel)
– Ambachtelijke vergulden met bladgoud door Donatienne Lurquin.(=>in kasteel van Lassus te Hamoir)
Deze restauratiewerken zullen tijdens de Algemene Vergadering van de Historische Woonsteden & Tuinen, in het Kasteel van Laarne op 21 mei 2022 voorgesteld worden.

2 ambachtslieden hebben zich al kandidaat gesteld voor het mecenaat van 2023:
– François Petgen, restauratie van oude ramen
– Sabrina Cavaglia, schilderijenrestauratrice.
– Alex Fassin, restauratie van houten trappen.

 

SPREEKT HET PROJECT U AAN?
Wenst u te genieten van het mecenaat van de ambachtslieden en hiermee tegelijkertijd hun kostbare knowhow te ondersteunen?
Contacteer dan zonder aarzelen de zetel van de HWTB voor bijkomende inlichtingen en het indienen van het project !

 

 

2022 Kasteel van Scry, te Mettet (Prov. Namen) : restauratie van een oculus door Michel Ciselet, stucador. 

Link UAP

2022 Video Mecenaat Scry

2021 Kasteel Oorbeek (Tienen): ambachtelijk herstel van een slot en vervaardiging van 3 sleutels door Steven en Brecht Dujardyn, ambachtelijke siersmeedkunstenaars.
Link UAP

2021 Video Mecenaat Oorbeek

2022 Huis Cauchie, Brussel: Meubelcreatie door Emmanuel Henry de Frahan
Link UAP

 

2022 Video mecenaat Cauchie

2021 Kasteel Conjoux: Reiniging en behandeling van de gevel door Diego Marcos en zijn ploeg (VZW A Deux Mains)

Link UAP

2021 Video Mecenaat Conjoux

2022 Kasteel van Lassus, te Hamoir (Prov. Luik): restauratie van een uitgesneden eiken oratorium door Donatienne Lurquin.

Link UAP

2022 Video mecenaat Lassus

2021 vzw Alba, te Charleroi: restauratie van een parket door Guy Provencher.

Link UAP

2021 Video Mecenaat Alba