EEN SAMENWERKING TUSSEN HISTORISCHE WOONSTEDEN
DE UNIE DER AMBACHTSLIEDEN VAN HET PATRIMONIUM (UAP)
EN MAD’IN EUROPE

HET MECENAAT VAN DE AMBACHTEN


DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
Promoten van de waardevolle deskundigheid van ambachtslieden en restaurateurs
Vakbekwaamheid, ambachtelijke expertise en knowhow verdienen het om bekend, gewaardeerd en doorgegeven te worden.
Ons erfgoed wordt vaak onderworpen aan methodes die te weinig rekening houden met de basismaterialen van het bouwelement en de oorspronkelijke technieken.

Opstarten van een dialoog tussen de verschillende partijen betrokken bij het onderhoud en de restauratie van het patrimonium
Ambachtslui en restaurateurs, eigenaars, architecten en kunsthistorici, mandatarissen en erfgoedambtenaren uit de 3 gewesten.

De dialoog moedigt het uitwisselen van standpunten aan. Hiermee krijgt men ruimer inzicht over de projecten alsook voltooide en respectvolle restauraties in de hand.

CONCREET
3 ambachtslieden van de UAP stellen voor om belangeloos prestaties van maximum 40 werkuren uit te voeren voor specifiek omschreven restauratiewerken. 
De specialisten die de UAP ter beschikking stellen voor 2022 zijn:
 –  Emmanuel Henry de Frahan: creatie van een houtten meubel voor Huis Autrique, Brussel.
–  Michel Ciselet, stucador, restauratie project in Château de Scry, Mettet.
–  Donatienne Lurquin: restauratie van verguldsel (binnen of buiten) 

SPREEKT HET PROJECT U AAN ?
Wenst u te genieten van het mecenaat van de ambachtslieden en hiermee tegelijkertijd hun kostbare knowhow te ondersteunen?
Contacteer de zetel  voor bijkomende inlichtingen !

UAP: www.uniondesartisansdupatrimoin.be
MAD’IN EUROPE: https://madineurope.eu

MECENAAT 2021

Traditionele en ambachtelijke siersmederij door Steven en Brecht Dujardyn
Herstel van een slot en vervaardiging van 3 sleutels in kasteel Oorbeek (Tienen).
Link UAP

Video Mecenaat

Reiniging en behandeling van de gevel door Diego Marcos en zijn ploeg (VZW A Deux Mains) in kasteel van Conjoux.

Link UAP

Video Mecenaat

De restauratie van een parket in Alba vzw te Charleroi door Guy Provencher.

Link UAP

Video Mecenaat