KASTEEL VAN BEERSEL

www.visitbeersel.be

Het kasteel van Beersel is één van de zeldzame voorbeelden van middeleeuwse militaire architectuur in ons land. Omgeven door water en verdedigd door brede omheiningsmuren straalt het kracht uit.

Het wordt verhuurd via erfpachtovereenkomst met de Gemeente Beersel. Veel activiteiten vinden er plaats.

Sinds 2003 werken de Provincie en de Gemeente  samen aan de restauratie van het kasteel. De laatste restauratiefase zal weldra starten.

Het kasteel van Beersel is opnieuw te bezoeken vanaf dinsdag 19 mei. Een bezoek plannen aan het kasteel kan enkel NA TELEFONISCHE RESERVATIE via het nummer 02 359 16 46.

Praktische infos
Bezoek
A Lotsestraat z/n, 1650 Beersel
T +32 (0)2 359 16 46
M visit@beersel.be
W www.visitbeersel.be

Bij afwezigheid contact opnemen met Toerisme Beersel op +32 (0)2 359 16 36

Groepsbezoeken onder begeleiding van een gids zijn zeker mogelijk, mits tijdige reservatie (3 weken op voorhand). Reserveren kan via : visit@beersel.be

+++

Verhuur
Verhuringen van het kasteel voor uw evenementen, colloquia, recepties kan via Toerisme Beersel +32 (0)2 359 17 32 info@beersel.be – weblink

Beersel – Hugo Casaer