Raad van Bestuur

Erevoorzitter
Z. K. H. Prins Lorenz van België

Executief comité
Bernard de Gerlache de Gomery, Voorzitter
Dirk Leermakers, Secretaris Generaal en Penningmester
Joseph de Dorlodot, Vicevoorzitter voor het Waals Gewest
Ghislain d’Ursel, Vicevoorzitter voor het Vlaams Gewest
Philippe le Hodey, Vicevoorzitter voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Raad van Bestuur
Amélie d’Arschot Schoonhoven
Alain Camu
Hugo Casaer
Jean de Cloedt
Jozef Dauwe
Jean-Baptiste Van Ex
Marc de Ghellinck Vaernewyck
Véronique de Limburg Stirum
Ernest Tom Loumaye
Bernard de Maleingreau d´Hembise
Jean Rotsart de Hertaing
Donatienne de Séjournet de Rameignies
Rutger Steenmeijer
Olivier de Trazegnies

Voorzitter Emeritus
Daniel Cardon de Lichtbuer

Juridische raadgeefsters
Donatienne Ryckbost & Marie-Sophie de Clippele

Directeur, Kasteel van Laarne
Veronique Lambert

Ere-bestuurder 
Paul de Pessemier s’Gravendries