Don

Effectuer un don 

Vous souhaitez effectuer un don fiscalement déductible au profit des DH?

Sachez que le Fonds de Amis des Demeures Historiques & Jardins, hébergé au sein de la Fondation Roi Baudouin serviront exclusivement à financer 4 projets:

  • La restauration du château de Corroy

  • L’édition de la revue trimestrielle

  • le prix Prince Alexandre de Merode pour le Patrimoine

  • Et le développement global de la communication de l'association

Chaque don compte et nous remercions d’avance les généreux donateurs


Een gift doen

 U wenst een fiscaal aftrekbaar gift te doen aan de HW?

Weet dat het Fonds ‘Vrienden van de vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België’, dat is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, uitsluitend zal worden gebruikt ter financiering van 4 projecten:

  • De restauratie van het Kasteel van Corroy
  • De publicatie van het driemaandelijks tijdschrift
  • De Prijs Prins Alexandre de Merode voor het Erfgoed
  • De algemene ontwikkeling van de communicatie van de vereniging

Elk gift telt en wij danken bij voorbaat de gulle schenkers.

Een gift doen