Prijs Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen

Een historische woonstede bezit meer uitstraling wanneer ze omringd is door fraaie natuur.
Voor de vereniging was dit de aanleiding om in 2016 de prijs graaf Thierry de Looz-Corswarem te stichten.

Wil u weten of u in aanmerking komt voor deze prijs? Heeft u restauratiewerken ondernomen of laten uitvoeren in een park of tuin of heeft u een hedendaagse tuin laten aanleggen bij een privé-woonst?
Heeft deze private woonstede, al dan niet beschermd of opgenomen in de inventaris van woonsteden met patrimoniale waarde in België, erfgoedwaarde?

Plantensoorten, tuinkamers, waterpartijen, moestuinen, boomgaarden, tuinornamenten of follies: dit alles komt in aanmerking…

Aarzel niet met ons contact op te nemen. Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.

Reglement 

1. Doelstelling
Deze prijs heeft tot doel de bekroning van de restauratie of de reconstructie van een park of een deel ervan, maar beoogt ook de bekroning van een hedendaagse tuincreatie.
Deze tuin of park moet echter horen bij een historische woonstede met erfgoedwaarde, en/of beschermd zijn of opgenomen zijn in de inventaris.
Deze tuin en/of park moet eveneens in privé bezit zijn.

2. Voorwaarden
2.1. De prijs staat uitsluitend open voor fysieke personen of verenigingen zonder winstoogmerk die in handen zijn van de eigenaars of beheerders zijn van het goed.
2.2. Het goed moet gelegen zijn op Belgisch grondgebied.
2.3. Komen in aanmerking, projecten die  bij de afsluitingsdatum van de kandidatuurstelling voltooid zijn.

3. Komen in aanmerking
Structuren van beplantingen, plantensoorten, dreven en lanen, tuinkamers, loofgangen, hagen, rozentuinen, snoeibeurten, kappingen, moestuinen, boomgaarden, fruittuinen, waterpartijen, waterbekkens, vijvers, watervallen, grotten, tuinornamenten, paviljoenen, serres, of andere “follies”…

4. Selectie
De selectie van een project zal gebeuren rekening houdend met zijn belang en zijn kwaliteit.

5. Bedrag
De prijs zal maximaal € 7.500,- bedragen; in geval van een ex-aequo, wordt de prijs gedeeld in 2.
De genomineerden zullen ofwel een gedenkplaat of een diploma ontvangen.

6. Jury en toekenningsvoorwaarden
Samenstelling van de jury:
– Minimum 2 bestuurders van de HWTB;
– Erkende experten;

De voorzitter van de HW&TB kan aanwezig zijn, maar is niet stemgerechtigd.
De jury kent de prijs toe.
In geval van een ex-aequo is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend.
Tegen de beslissingen van de Jury is er geen beroep mogelijk.
Het is mogelijk dat de prijs niet toegekend wordt.
Een jurylid of een zittend beheerder van HWTB kan nooit de prijs ontvangen.

7. Dossiers: Vereiste documenten
7.1. De persoonlijke gegevens van de eigenaar of de vereniging (private eigenaar) die het project indienen;
7.2. Een kort historisch overzicht van de tuin of park;
7.3. Een beschrijving van het afgewerkte project (+/- 2 blz);
7.4. Kleurenfoto’s in hoge resolutie (300 dpi) en video’s (smartphone: horizontaal opname) die duidelijk de toestand van het goed aantonen, vóór, tijdens en na de werken.
7.5. Een digitale versie van het volledige dossier zal aan de Zetel bezorgd worden.
7.6. Plannen, tekeningen en andere documenten kunnen zo nodig op specifiek verzoek van de jury gevraagd worden.

8. Vaste afspraken vanwege de HWTB
8.1. Aankondiging van de wedstrijd in het tijdschrift “Historische Woonsteden & Tuinen”, op de website van de HWTB en via een persbericht;
8.2. Bevestiging van de ontvangst van de kandidaatstelling;
8.3. Publicatie in het voornoemde tijdschrift van een artikel over het bekroonde project;
8.4. Organisatie van de officiële prijsuitreiking.

9. Vaste afspraken vanwege de laureaat
9.1. De laureaat-eigenaar aanvaardt akkoord te zijn met twee door HWTB georganiseerde privé- bezoeken van een 20-tal personen, binnen de termijn van 2 jaar volgend op de prijs.
9.2. Indien hij nog geen lid van de Vereniging is, verbindt de laureaat zich er toe lid te worden.

10. Timing
De kandidatuursdossiers moeten ten laatste op 1 maart op de zetel van de HWTB ingediend worden. Na goedkeuring van de kandidatuur wordt er een plaatsbezoek van de jury gepland.

Kandidatuur

  Eigenaar

  Kandidat : (als deze verschilt)

  Jury

  Alain Camu, Voorzitter van de Jury, Bestuurder van de HWTB.

  Jo de Dorlodot, Secretaris generaal en vicevoorzitter van de HWTB;

  Ghislain d’Ursel, Vicevoorzitter van de HWTB;

  Donatienne de Séjournet, Bestuurder van de HWTB, auteur en lid van de redactiecomité van het tijdschrift “Historische Woobnsteden & Tuinen”  ;

  Chris De Maegd, Kunsthistoricus, auteur en lid van de redactiecomité van het tijdschrift “Historische Woobnsteden & Tuinen”” ;

  Marie-Noelle Cruysmans,

  Odile De Bruyn, Dokter in kunsthistoricus, gespecialiseerd in tuingeschiedenis, auteur en lanschap spécialisée dans l’histoire des jardins, landschapsarchitect;;

  Herman Van Den Bossche, Tuin & landschapsarchitect.

   

  2022

  De heer en mevrouw Lionel le Hardÿ de Beaulieu, werden laureaat voor de creatie van hun parc van Voort (Limburg). Zij werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van 21 mei in Kasteel van Laarne. 

  Een bezoek tot Voort en een artikel in het tijdschrift zullen weldra voorgesteld worden.

  Historiek 

  In 2016 wenste Graaf Thierry de Looz-Corswarem een schenking te doen aan de Koning Boudewijn Stichting voor een prijs die de restauratie en de creaties van tuinen beoogde.

  In tegenstelling tot een gebouw, is een tuin een levend monument dat constant zorg en onderhoud vraagt. Een tuin kent bovendien een evolutie doorheen ruimte en tijd. Het is in zijn essentie een zeer fragiel erfgoed.

  Laureaten
  2016 Een stadstuin te Bergen bij de Heer en Mevrouw Guillaume Hambye.

  2017 Het park van het kasteel Forreyst bij de Heer en Mevrouw Nicolas Vandierendonck-Hoste.

  2018 Ex aequo
  Een tuin te Damme bij de Heer en Mevrouw Simon Marshall-Lockyer   
  De Wisteria collectie, park van het kasteel van Beerlegem bij Graaf en Gravin Hubert d’Ursel  

  2019 Park van het Kasteel van Louvignies, Mevrouw Florence de Moreau de Villegas.

  2020
  Uitgesteld

  2021
  Manoir de Favereau, “Jardin des Enneilles” bij de Heer en Mevrouw Benoit Laloux-Janssen  te Durbuy.

  2022
  De heer en mevrouw Lionel le Hardÿ de Beaulieu, parc en tuinen van Voort (Borgloon, Prov. Limburg)