Nous suivre
Gift          Nieuwsbrief          Contact

Beschermen, bevorderen, voortzetten

De vzw is de geschikte bemiddelaar bij de federale en regionale overheden om het uitzonderlijke particuliere erfgoed alsook de aansluitende parken en tuinen te beschermen en terzake projecten te behartigen.

Onze missie

Onze missie: Beschermen, bevorderen, voortzetten​

Onze vereniging, opgericht in 1934, heeft als missie de bescherming en opwaardering van particuliere uitzonderlijke huizen en tuinen, voor zover zij in belangrijke mate deel uitmaken van het historische, architecturale, artistieke, culturele of natuurlijke erfgoed van ons land.

Enerzijds wil zij eigenaars-beheerders verenigen en hen steunen in hun inspanningen om hun eigendom in stand te houden, te restaureren, te beheren, te exploiteren of door te geven. Zij vertegenwoordigt hen ook bij de bevoegde federale en regionale overheden en verdedigt hun belangen. 

Bovendien wil zij rond hen een grote gemeenschap opbouwen van erfgoedliefhebbers, vrijwilligers en sympathisanten, of zij nu een uitzonderlijk pand bezitten of niet. Mensen die zich inzetten voor het behoud van erfgoed ten behoeve van toekomstige generaties.

Agenda en culturele activiteiten

De georganiseerde bezoeken en culturele activiteiten van de HWT bieden u - vaak exclusief - de gelegenheid om buitengewone sites te ontdekken die door gepassioneerde beheerders zorgvuldig onderhouden worden. 
Een gemeenschap van leden die elkaar ontmoeten waarbij ieder zich op zijn manier inzet voor de bescherming en de promotie van het particulier historische erfgoed, van grote waarde voor onze contreien!​

Lid worden

De bescherming en het doorgeven van historisch particulier erfgoed spreekt u aan? Wenst u zich er ook voor in te zetten? Word dan lid van onze vereniging en geniet van exclusieve voordelen!

 • Abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift
 • Voorkeurtarief voor onze culturele activiteiten
 • Uitnodiging op de jaarlijkse Algemene Vergadering in een prestigieuze locatie
 • Abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift
 • Voorkeurtarief voor onze culturele activiteiten
 • Uitnodiging op de jaarlijkse Algemene Vergadering in een prestigieuze locatie
 • Alle voordelen van het effectief lidmaatschap
 • Toegang tot het "Eigenaarsplatform"  en tot het "adviesforum" 
 • Specifieke activiteiten georganiseerd voor eigenaren over welbepaalde thema's
Beschermend lid / Eigenaar : € 300,- en meer 
 • Alle voordelen van het schenkend lidmaatschap
 • Vermelding van uw naam in het tijdschrift van december
 • Inclusief het lidmaatschap van het VESTA-netwerk (indien u wil toetreden als eigenaar van een privéwoning die toegankelijk is voor het publiek)


Devenir Membre


ONTDEK UITZONDERLIJKE PRIVÉHUIZEN IN BELGIË

VESTA is een netwerk van uitzonderlijke privéhuizen, juweeltjes van het Belgische erfgoed, door hun eigenaars gedeeltelijk opengesteld voor bezoek. Deze eigenaars koesteren een grote passie voor erfgoed, willen het doorgeven aan volgende generaties en delen hun enthousiasme graag met een geïnteresseerd publiek. Door deze plaatsen te bezoeken, trakteert u zichzelf niet alleen op een moment van pure verwondering, maar steunt u ook de eigenaars, zowel moreel als financieel.

Meer 

News 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Meer dan 1500 leden nemen reeds deel aan het avontuur. 
En u?

Word lid en schakel een versnelling hoger..

Nos sponsors

Onze partners