Prijs Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen  

 

“Een historische woonstede bezit meer uitstraling wanneer ze omringd is door fraaie natuur.”

Voor de vereniging was dit de aanleiding om in 2016 de prijs graaf Thierry de Looz-Corswarem te stichten

Wil u weten of u in aanmerking komt voor deze prijs? 
Heeft u restauratiewerken ondernomen of laten uitvoeren in een park of tuin of heeft u een hedendaagse tuin laten aanleggen bij een privé-woonst?

Heeft deze private woonstede, al dan niet beschermd of opgenomen in de inventaris van woonsteden met patrimoniale waarde in België, erfgoedwaarde?

Plantensoorten, tuinkamers, waterpartijen, moestuinen, boomgaarden, tuinornamenten of follies: dit alles komt in aanmerking…
Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.
Contacteer ons


Laureaat 2024

Herman Van Den Bossche, lid van de jury, onthulde de winnaars van de Prijs Comte Thierry de Looz-Corswarem Parken en Tuinen tijdens de Algemene Vergadering op 1 juni 2024 in het Château de Corroy. . 

De jury had veel waardering voor het enthousiasme en het onthaal van elke kandidaat.


Het project betrof de restauratie van het domein van het kasteel van Bellem in Aalter en de aanleg van een rozentuin, eigendom van baron en barones Amaury de Crobrugghe de Picquendaele.


en artikel zal in de volgende tijdschrift "Historische Woonsteden & Tuinen verschijnen.

Een bezoek zal worden aangeboden aan de leden in de komende maanden.
.

©constance le Hardy
Z. K. H. Prins Lorenz de Belgique, baron Charles-Antoine de Crombrugghe de Picquendaele, baron et barones Amaury de Crombrugghe de Picquendaele.