EXCOM & Raad van Bestuur

Erevoorzitter

Z. K. H. Prins Lorenz van België

Executief comité

Véronique de Limburg Stirum, Voorzitster
Dirk Leermakers, Secretaris-Generaal en Penningmeester
Ernest Tom Loumaye, Vice-Voorzitter voor het Waalse Gewest
Ghislain d’Ursel, Vice-Voorzitter voor het Vlaamse Gewest
Philippe le Hodey, Vice-Voorzitter voor het Brussels Hoofdstedeljk Gewest

Raad van Bestuur

Bernard de Gerlache de Gomery, Ere-Vorzitter

Amélie d’Arschot Schoonhoven
Alain Camu
Hugo Casaer (Kasteel van Beersel)
Jean de Cloedt
Jo de Dorlodot, Erevicevoorzitter
Jozef Dauwe
Jean-Baptiste Van Ex
Marc de Ghellinck Vaernewyck
Caroline de Kerchove de Denterghem
Véronique de Limburg Stirum
Bernard de Maleingreau d´Hembise
Charles-Adrien de Merode
Jean Rotsart de Hertaing
Donatienne de Séjournet de Rameignies
Rutger Steenmeijer
Olivier de Trazegnies (Château de Corroy le Château)

Juridische raadgeefsters

François Derème & Donatienne Ryckbost

Ere-bestuurder

Paul de Pessemier s'Gravendies