Prijs Prins Alexandre de Merode voor het Erfgoed,

gesteund door Delen Private Bank 

Trouw aan hun doelstellingen bedachten de Historische Woonsteden deze prijs om de restauratie en bescherming van (privaat) erfgoed te bevorderen. Zowel beschermd als niet–beschermd patrimonium met specifieke architecturale, historische of artistieke waarde komt in aanmerking.

Bent u eigenaar of beheerder van zulk een eigendom in België? Besteedt u tijd aan binnen- of buitenrestauratie van een woning of een gebouw dat in nauw verband staat met die woning? 
Bent u op zoek naar innoverende methodes die uw erfgoed respecteren?

Contactez-nous Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.

Eeen kandidatuur is tot 30/3 mogelijk. 

Laureaten 2023

De laureaten werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van 6 mei 2023 in Théâtre du Vaudeville, te Brussel. 

Prijs 2023 exaequo 
De restauratie van de voorgevel van Hotel Solvay, te Brussel. en 
de restauratie van de versterkte toren van Omal (Geer) door 
Trio architecture (Sébastien Petit (architect manager), Xavier de Pierpont, en Sébastien Calvo, architecten).

De Vereniging zal in de komende maanden een bezoek naar die twee buitengewoonen plaatsen brengen en een artikel zal ook in het tijdschrift verschijnen.

(Foto Mw Barbara Van der Wee, architect (Restauratie Hôtel Solvay), de heer Jacques de Pierpont, eigenaar van de toren in Omal, Prins de Ligne, de heer Jean-Baptiste Van Ex, bestuurder en voorzitter van de Jury)