Nous suivre
Gift          Nieuwsbrief          Contact

Prijs Prins Alexandre de Merode voor het Erfgoed,

gesteund door Delen Private Bank 

Trouw aan hun doelstellingen bedachten de Historische Woonsteden deze prijs om de restauratie en bescherming van (privaat) erfgoed te bevorderen. Zowel beschermd als niet–beschermd patrimonium met specifieke architecturale, historische of artistieke waarde komt in aanmerking.

Bent u eigenaar of beheerder van zulk een eigendom in België? Besteedt u tijd aan binnen- of buitenrestauratie van een woning of een gebouw dat in nauw verband staat met die woning? 
Bent u op zoek naar innoverende methodes die uw erfgoed respecteren?

Aarzel niet met ons contact op te nemen. Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.

Eeen kandidatuur is tot 30/3 mogelijk. 

Laureaten 2023

De laureaten werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van 6 mei die plaats vond in Théâtre du vaudeville. 

Prijs exaequo 
De restauratie van de voorgevel van Hôtel Solvay, gelegen, in Brussel.
De volledige restauratie van de burcht (refuge) van Omal (Geer)

De vereniging zal in de komende maanden, een bezoek ter plaatse voorstellen, alsook een artikel in het tijdschrift.

(Mw Barbara Van der Wee, architect (Restauratie Hôtel Solvay), Dhr Jacques de Pierpont, architect en eigenaar van de burcht van Omal, Prins de Ligne, Dhr Jean-Baptiste Ven Ex, bestuurder en voorzitter van de Jury)