Nous suivre
Gift          Nieuwsbrief          Contact
Lidmaatschap 2023
9 januari, 2023 in
Administrator

Geachte Leden,

 Wij nodigen u uit om uw lidmaatschap(1) van de HWT voor het jaar 2023 te hernieuwen en zo de vereniging te steunen in haar missie: het beschermen, promoten en doorgeven van het particulier historisch erfgoed van ons land.  

Voor het eerst sinds jaren besloten we het lidmaatschapsgeld licht te verhogen. 

JUNIOR lid (- 35 jaar):  € 50, -

 • Abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift
 • Voorkeurtarief voor onze culturele activiteiten
 • Uitnodiging op de jaarlijkse Algemene Vergadering in een prestigieuze locatie 

EFFECTIEF lid : € 90, (²)

 • Abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift
 • Voorkeurtarief voor onze culturele activiteiten
 • Uitnodiging op de jaarlijkse Algemene Vergadering in een prestigieuze locatie 

Schenkend / Eigenaar Lid : 160 € 

 • Abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift
 • Voorkeurtarief voor onze culturele activiteiten
 • Uitnodiging op de jaarlijkse Algemene Vergadering in een prestigieuze locatie 
 • Toegang tot het “Eigenaarsforum” (een met andere eigenaars gedeeld uitwisselingsforum over goede praktijken en met gedeelde informatie: financiële tegemoetkomingen en subsidies in de drie gewesten van ons land, nuttige adressen, enz. - online vanaf juni 2023).

Beschermend / Eigenaar Lid :  300 € en meer

 • Abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift
 • Voorkeurtarief voor onze culturele activiteiten
 • Uitnodiging op de jaarlijkse Algemene Vergadering in een prestigieuze locatie 
 • Toegang tot het “Eigenaarsforum” (een met andere eigenaars gedeeld uitwisselingsforum over goede praktijken en met gedeelde informatie: financiële tegemoetkomingen en subsidies in de drie gewesten van ons land, nuttige adressen, enz. - online vanaf juni 2023).
 • Vermelding van uw naam in het tijdschrift van december.

(1) Het lidgeld is niet fiscaal aftrekbaar. Voor een fiscaal aftrekbare verrichting, gelieve de pagina “GIFTEN” te raadplegen.
(2) Tarieven van toepassing voor effectieve leden:
Internationaal abonnement / € 100,- 

Om uw lidmaatschap voor 2023 te betalen heeft u twee mogelijkheden:

 1. via uw ‘Gebruikersprofiel’ (indien u dit reeds heeft aangemaakt) : u vindt het document in het tabblad "Oproep tot bijdrage hangende".
 2. middels een e-mail die we u aan het begin van het jaar hebben gestuurd.

We blijven ter uwer beschikking voor alle bijkomende informatie en we danken u voor uw vertrouwen. 

Met de meeste hoogachting

in NEWS